Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMATOR DLA OFIAR PRZEMOCY

INFORMATOR DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim informuje, że osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc: 1. Komisariat Policji w Lądku Zdroju ul. Kłodzka 36 telefony: 997 lub 74 8146 231. 2. Straż Miejska w Stroniu Śl., ul. Mickiewicza 2 telefony: 74 8143 189 lub 600 016 417. 3. Ośrodek Pomocy społecznej w Stroniu Śl. ul. Zielona 5 telefon 74 8141 424. 4. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży w Stroniu Śląskim, ul. Mickiewicza 2 w czwartki od 16.00 -18.00 lub telefon 608 064 771. 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza 2 telefon 698 908 002 lub w co drugi wtorek w godz. 15.30-17.00. 6. Informacje można także zgłaszać w : Szkole Podstawowej tel. 74 8 141 231 Zespole Szkół Samorządowych tel. 74 8141 201 NZOZ M. Orańskiej ul. Hutnicza 12,tel. 74 8142 901 NZOZ MEDICUS ul. Nadbrzeżna 14 tel. 74 8141 389. OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "Niebieska Linia" " " działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00 801-12-00-02 PORADNIA E-MAILOWA " Można pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info W podanych instytucjach można także zgłaszać informację o możliwym stosowaniu przemocy wobec innych osób.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny