Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Projekt systemowy pn. „Pokieruj swoim życiem”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach poddziałania 7.1.1.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Gmina Stronie Śląskie / Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim informuje, że w miesiącu styczniu br. rozpoczął II część realizacji projektu systemowego  pod nazwą „POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM” na lata 2013-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest  zwiększenie kompetencji  zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 16 osób ( po 8 osób w każdym roku ) zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z terenu Gminy Stronie Śląskie .

Do II etapu zakwalifikowano 8 osób (4 mężczyzn i 4 kobiety), które spełniły wymagania formalne oraz złożyły komplet  wymaganych dokumentów. Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Czas trwania drugiego etapu projektu : od 01 stycznia  do 31 grudnia 2014 roku.

Pomiędzy uczestnikami a pracownikiem socjalnym zostały podpisane kontrakty socjalne określające sposób współdziałania stron. 

W bieżącym roku uczestnicy  brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym, podczas których zostali oni wyposażeni w wiedzę z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach projektu realizowany będzie trening umiejętności osobistych, indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne i treningi kompetencji społecznych. Realizowane będą również kursy zawodowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników. W chwili obecnej trwają  kursy:

-  „Prawa jazdy kat. B”; 

- „Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu i obsługi przyjęć okolicznościowych” oraz

„Monter-składacz okien” .

W kolejnych miesiącach zaplanowano kursy: dla kobiet  „Opiekunka osób starszych”, dla mężczyzn „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi”  oraz dla wszystkich uczestników projektu kurs „ABC działalności gospodarczej z elementami rachunkowości“.

Całkowity planowany koszt projektu w 2014 roku  wynosi -  116 850,00 złotych;

Z tego wkład własny wynosi  - 17 527,50 złotych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny