Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAM DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Uczestnikami programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie mogą być osoby kierowane przez Sąd, Policję, Zespoły Interdyscyplinarne, kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów, a także organizacje pozarządowe, Kościół i inne instytucje, które zdiagnozują daną osobę, jako sprawcę przemocy domowej. Uczestnikami programu mogą być także osoby, które same podjęły decyzje o uczestnictwie. Warunkiem przyjęcia do programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej. W programie nie mogą uczestniczyć osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz neurologicznymi, bez wcześniejszej konsultacji psychiatrycznej czy neurologicznej. Uczestnikami programu nie mogą być również osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, chyba, że przeszły podstawowy program leczenia odwykowego lub są w trakcie takiego leczenia i posiadają zgodę uczestnictwa terapeuty uzależnień. Podstawowym celem działań korekcyjno¬-edukacyjnych jest strategia kierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli emocji i nauki konstruktywnego współuczestnictwa w życiu rodzinnym. Udział w programie jest bezpłatny. Informacje: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwo Powiatowe w Kłodzku ul. Kościuszki 7, 57-300 Kłodzko tel. 74 8657580 E-mail: zdrowie@powiat.klodzko.pl Zajęcia realizowane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kłodzku, ul. Grottgera 8.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny