Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

  1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5

57-550 Stronie Śląskie ; e-mail: ops@stronie.pl; tel. 74 8141424.

 

  1. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim : Joanna Biczysko ul. Zielona 5, 57 – 550 Stronie Śląskie e-mail: iodops@stronie.pl,

tel. 74 8141424.

 

  1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 pkt. c RODO i wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka wynikających z przepisów prawa tj: Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Ustawy o świadczeniach rodzinnych , Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach archiwalnych.

 

  1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową przyznania świadczeń.

 

  1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny