Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze

Utworzono dnia 12.08.2020
Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                   Stronie Śląskie, dnia 10.08.2020 roku.

57-550 Stronie Śląskie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE V


I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 stronie Śląskie zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Stronie Śląskie.

III. Podstawa zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych . Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.

IV. Rodzaj zamówienia: usługi. 

V.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie  usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Stronie Śląskie w wymiarze 80 godzin miesięcznie i może ulec zmianie; w miejscu zamieszkania – tj. Gmina Stronie Śląskie, o których mowa w art.50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Specyfikacja zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Stronie Śląskie.  Przez usługi opiekuńcze rozumie się w zależności od potrzeb świadczenie usług w zakresie :

a)      pielęgnacji podopiecznych zleconą przez lekarza,

b)      zaspokajania podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,

c)      podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej nad podopiecznymi,

d)      pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,

e)      przygotowywania posiłków dla podopiecznego oraz utrzymywanie w czystości jego mieszkania,

f)       dokonywanie zakupów, załatwienie spraw osobistych podopiecznych,

g)      zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem,

h)      inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w środowisku podopiecznego.

VI. Kryterium wyboru oferty: cena.

VII. Termin realizacji zamówienia: 2020/2021 roku.

VIII. Wymagane dokumentacja:

  1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny usług opiekuńczych brutto.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – usługi opiekuńcze”.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta - usługi opiekuńcze”.

X. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w terminie do 2-11-2020

XI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Lech,

tel: 74-8141424.

Załączniki.
1. formularz –

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 12.08.2020, 10:21

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 17

W poprzednim tygodniu: 133

W tym miesiącu: 487

W poprzednim miesiącu: 659

Wszystkich: 8384