Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

formularz ofertowy

Czcionka:

Formularz ofertowy

              Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie  w roku 2015 .

  1. Przedmiot zamówienia – zgodny z opisem zawartym w zapytaniu.
  2. Termin  realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015r.
  3. Warunki płatności: do uzgodnienia w umowie.
  4. Termin otwarcia ofert: 29.12.2014r.
  5. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Lech, tel.74 8141 424.
  6. Sposób przygotowania oferty: w formie pisemnej, proszę składać do dnia  23 grudnia 2014 roku do godz. 15.00 pocztą, e-mail na adres: opsstronie@pulsar.net.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. Z dopiskiem  „REHABILITACJA 2015” .

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- Adres oferenta: …..............................……………………………………………………………………

- NIP: ……………………………………………… - Regon: ………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych ( za 60 minut)

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla  dzieci i młodzieży ( za 45 minut)

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

 

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla  dzieci niepełnosprawnych ( za 45 minut)

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

                                                                    Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

................................. dn. ...................... 2014r.

                                                                             …………......................……...………

                                                                                                                                                                                                                           Pieczęć wykonawcy

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny