Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POMOC SPOŁECZNA DLA OBYWATELI UKRAINY

Utworzono dnia 22.03.2022

POMOC  SPOŁECZNA  DLA  OBYWATELI  UKRAINY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim mieści się przy ulicy Zielonej 5

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

Telefon – 748141424.

 • Uprawniony do otrzymania pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

 

 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną powyżej.

Obywatel Ukrainy w pierwszej kolejności może otrzymać pomoc:

300 zł na osobę w rodzinie - jednorazowo. ( załącznik nr 1)

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę 300 złotych składa się na druku w języku polskim, w ośrodku pomocy społecznej. Druk jest dostępny w ośrodku oraz jako załącznik nr 1.

Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane także świadczenia :

 • posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu przyznawany na czas nie dłużej niż 2 m-ce 
 • produkty żywnościowe lub zasiłek pieniężny na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia.

Obywatel Ukrainy ubiegający się o pomoc składa oświadczenie ( załącznik nr 2) o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Druki  oświadczenia są dostępne w ośrodku pomocy społecznej.

 • Pomoc może też być przyznana przebywającym legalnie na terytorium Polski obywatelom Ukrainy, których członkowie rodziny powrócili na terytorium Ukrainy ( np: Mąż, który pracował w Polsce i był jedynym żywicielem rodziny, powrócił na Ukrainę, w Polsce pozostała niepracująca żona z małymi dziećmi. Będą uprawnieni do pomocy społecznej w przypadku spełniania kryteriów i przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej).

 

 • Jest możliwość otwierania rachunków bankowych przez obywateli Ukrainy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie/ oddział w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 3.

Konta bankowe będą konieczne do ubiegania się o pomoc z innych niż pomoc społeczna instytucji np:

Świadczeń rodzinnych

500+ ( świadczenie wychowawcze)

Rodzinnego kapitału opiekuńczego

Świadczenia Dobry start

Obywatele Ukrainy, którzy nie porozumiewają się w języku polskim proszone są o przychodzenie do ośrodka pomocy społecznej z osobą, która posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie.  

 

 

Małgorzata Lech

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stroniu Śląskim

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik nr. 2
  Utworzono dnia 22.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy

 • Załącznik nr.1
  Utworzono dnia 22.03.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 98

W poprzednim tygodniu: 100

W tym miesiącu: 363

W poprzednim miesiącu: 549

Wszystkich: 15878