Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - sprawienie pogrzebu

Utworzono dnia 08.10.2020
Czcionka:

Stronie Śląskie, dnia 8 października 2020 roku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, zwraca się  z prośbą o podanie ceny za wykonanie kompleksowej usługi związanej z pochowaniem zmarłej osoby wskazanej przez Nasz Ośrodek.

Nazwa i adres zamawiającego:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie

tel./fax (74) 8141424

 

Określenie trybu zamówienia:

Na podstawie art. 4 ust.8 PZP (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi związanej z pochowaniem zmarłej osoby wskazanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w latach 2021 -2023.  Cena dotyczy całkowitego kosztu pochowania osoby.

Proszę o wyszczególnienie cen za :

- Pochowanie osoby, która nie posiadała świadczeń społecznych, za którego koszt pochówku ponosi Gmina Stronie Śląskie.

- Pochowanie osoby posiadającej świadczenie (np. z ZUS), za którego koszt pochówku ponosi ZUS.

- Transport zwłok do miejsca pochówku ( gdy taka konieczność zachodzi np. ze szpitala).

 

Opis sposobu przygotowania oferty: oferent powinien złożyć ofertę zgodną z wzorem formularza stanowiącego  załącznik nr 1 do „Zapytania Ofertowego”.

Oferta powinna być: 

  • opatrzona pieczątka firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres, siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę ( osobę upoważnioną).

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie, do dnia 30.11 2020 roku, do godz. 15.30.

        Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.12.2020.r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie OPS w Stroniu Śląskim. Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert; Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; Oferent może przed upływem terminu  składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ocena oferty: zamawiający będzie oceniał ofertę według następujących kryteriów: CENA – 100%. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Kierownik 

Małgorzata Lech

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oferta

Utworzono dnia 08.10.2020, 11:54

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 7

W poprzednim tygodniu: 57

W tym miesiącu: 11

W poprzednim miesiącu: 360

Wszystkich: 10336